Pravila obdelave naročil

1. Ta pravila za obdelavo naročil podjetja FEDEO d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pravice in obveznosti spletne platforme - integratorja aplikacij za e-poslovanje Pokupo.si (v nadaljevanju: platforma) do kupcev in prodajalcev na platformi v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi ter mednarodnimi in evropskimi tehničnimi standardi in priporočili.

2. Fedeo d.o.o. je zastopnik prodajalcev za nakupe na platformi, ki so določeni s temi pravili.

3. Fedeo d.o.o. se zavzema, da bo platforma delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu vseh 365 dni.

4. Fedeo d.o.o. se zavezuje, da bo:

4.1. … izvajal nadzor in kontrolo nad naročili in plačili ter obveščal kupca in prodajalca o uspešnih in neuspešnih zaključkih.

4.2. … shranjeval informacije o vseh naročilih in plačilih kupcev.

4.3. … oddal zahtevek za vračilo kupnine direktno plačilnemu ponudniku skladno s tem pravilnikom.

5. Kupec se zaveže, da bo:

5.1. … izvajal plačila na platformi prek varne internetne povezave, da ne bo prenašal zaupnih podatkov tretjim osebam, kakor tudi ne bo kršil varnosti in običajnega delovanja platforme.

5.2. … navedel pravilne osnovne podatke, nujno potrebne za obdelavo in plačilo naročila.

6. Fedeo d.o.o. ni odgovoren za kupčeve izgube v naslednjih primerih:

6.1. Kupec izvede plačilo na način, ki ni predviden s pravili platforme.

6.2. Kupec krši ustaljeni postopek plačevanja.

6.3. Prisotnost zlonamerne programske opreme v strojni in / ali programski opremi, ki jo kupec uporablja za plačilo.

6.4. Če kupec ni navedel svojih podatkov ali jih je napačno navedel, zaradi česar Fedeo d.o.o. naročila ne more obdelati, ne more identificirati kupca.

7. Preklic in vračilo naročila:

7.1. Kupec lahko zahteva preklic naročila in vračilo kupnine na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov.

7.2. V zahtevku za vračilo mora kupec navesti datum in uro plačila, način plačila, svoje osebne podatke, ki jih je navedel ob oddaji naročila, znesek plačila in druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo plačila.

7.3. Zahtevek za vračilo kupnine Fedeo d.o.o. pregleda v treh dneh in se v tem roku odloči.

7.4. Če se Fedeo d.o.o. odloči za vračilo kupnine, bo poslal zahtevek plačilnemu sistemu, preko katerega je bilo plačilo izvedeno.

7.5. Pri vračilu plačil na bančne kartice se Fedeo d.o.o. ravna po pravilih mednarodnih plačilnih sistemov in / ali obdelovalnega centra.

8. Fedeo d.o.o. si pridržuje pravico, da ne povrne plačil, če:

8.1. … je to v nasprotju z zakonodajo in / ali običaji civilnega obtoka.

8.2. … obstaja odločitev državnih organov, zaradi katere vrnitev denarja ni mogoča.

8.3. … identiteta kupca ali osebe, ki zahteva vračilo kupnine, ni bila preverjena z zahtevano natančnostjo. V tem primeru Fedeo d.o.o. kupca obvesti o potrebi po predložitvi ustreznih podatkov in nadaljnjem postopku obravnave vračila plačila.

8.4. … okoliščine plačila, pa tudi vsa prejšnja in / ali bodoča dejanja kupca sramotijo Fedeo d.o.o. poslovni ugled in / ali čast in dostojanstvo njegovih zaposlenih ali partnerjev platforme.